Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα 2721089978 6944169486 autismmessinia@gmail.com Δευτ.-Παρ. 08:00-19:00

Προκήρυξη εργοθεραπευτή για το Κέντρο Ημέρας ¨Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α."

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στη Καλαμάτα, με την υπ. Αριθμ. 1.8/2022 απόφαση του ΔΣ, ζητά να προσλάβει Εργοθεραπευτή / τρια με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α.», που εδρεύει στην Καλαμάτα (Εργατικές Κατοικίες Ασύλου- Καλαμάτα), για τη χρονική περίοδο από 01- 09-2022 έως 31- 08-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά τη δημοσίευση της παρούσης, ηλεκτρονικά στο e-mailautismmessinia@gmail.comή ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή, στα γραφεία του Συλλόγου, Εργατικές Κατοικίες Ασύλου - Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα ως και τις 28 Αυγούστου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου)Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2721089978.

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

Αναλυτική περιγραφή της προκήρυξης

Έντυπο αίτησης

 

Διεύθυνση

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2721089978 Σύλλογος

2721301191 Κέντρο Ημέρας

6944169486 Πρόεδρος- Σαραβελάκης Κωνσταντίνος

Ωρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή

Σύλλογος 08:00-16:00

Κέντρο Ημέρας 11:00-19:00

Email

Email Συλλόγου:

autismmessinia@gmail.com

Email Κέντρου Ημέρας: 

autism.kalamata@gmail.com