Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα 2721089978 6944169486 autismmessinia@gmail.com Δευτ.-Παρ. 08:00-19:00

Η φιλοσοφία του κέντρου ημέρας

Η Φιλοσοφία μας

Το Κέντρο Ημέρας ξεκίνησε τη λειτουργία του με ένα και μόνο στόχο: την υποστήριξη και την εξέλιξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές που διέπουν όλα τα Κέντρα Ημέρας (άρθρο 8 του Ν. 2716) αλλά και τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό, αναπτύχθηκε και η φιλοσοφία του Κέντρου Ημέρας και εμπλουτίστηκε με στοιχεία ώστε τα άτομα με αυτισμό να μπορούν να διδαχθούν, να εκπαιδευτούν και να μάθουν με τον τρόπο που ταιριάζει στο κάθε ένα ξεχωριστά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες τους, η οργάνωση του χώρου και του τρόπου ζωής τους γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται:

α) η προσωπική

β) η κοινωνική και

γ) η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του ατόμου.

- η προσωπική εξέλιξη αφορά στην αυτοϋπηρέτηση και στην αυτοσυντήρηση του ατόμου, και τα σχετικά προγράμματα αποβλέπουν στο να μάθουν στο άτομο με αυτισμό να νοιάζεται για τις προσωπικές του ανάγκες στο βαθμό των δυνατοτήτων του.

- η κοινωνική εξέλιξη αφορά την επικοινωνία, την ανάπτυξη σχέσεων με τους άλλους και την ικανοποιητική ένταξη στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον.

η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη αφορά την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου, στο βαθμό και με τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορεί να συναισθάνεται, να εκδηλώνει συναισθήματα και να αντιμετωπίζει την ένταση, το άγχος και το φόβο.

b7f010ebd4d131c2218c038363cd40fd inspirational autism quotes autism teacher quotesΜέσα σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον αναπτύσσονται και τα θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου Ημέρας τα οποία είναι εξατομικευμένα για το κάθε ένα άτομο με αυτισμό.

Το θεραπευτικό μοντέλο παρέμβασης είναι εκλεκτικό και χρησιμοποιούνται οι πιο διαδεδομένες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο σύνολό τους ή και στοιχεία αυτών.

Η εκπόνηση του ατομικού εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου γίνεται μετά από αξιολόγηση από την διεπιστημονική ομάδα.

Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας είναι η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας παιδιών και εφήβων στη κοινότητα, η αντιμετώπιση των παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της λειτουργικότητάς τους και η ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξής τους ή επανένταξης σε σχολικό ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και η στήριξη των οικογενειών τους. Το κέντρο ημέρας συμβάλλει στη μεριμνά για την πρόληψη της υποτροπής  και  παρέχει θεραπεία και εκπαίδευση σε παιδιά και έφηβους με αυτισμό καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε αυτά και τις οικογένειες τους.

Διεύθυνση

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2721089978 Σύλλογος

2721301191 Κέντρο Ημέρας

6944169486 Πρόεδρος- Σαραβελάκης Κωνσταντίνος

Ωρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή

Σύλλογος 08:00-16:00

Κέντρο Ημέρας 11:00-19:00

Email

Email Συλλόγου:

autismmessinia@gmail.com

Email Κέντρου Ημέρας: 

autism.kalamata@gmail.com