Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα 2721089978 6944169486 autismmessinia@gmail.com Δευτ.-Παρ. 08:00-19:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ορίζει ως στρατηγική της επιλογή τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται με επιτυχία και συνέπεια στις απαιτήσεις και λογικές προσδοκίες των ωφελουμένων αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών, από τη λειτουργία του Συλλόγου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Η επιλογή αυτή υλοποιείται μέσω της εγκατάστασης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για τον προγραμματισμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προμηθειών.

Το προσωπικό του Συλλόγου καθώς και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες της έχουν την υποχρέωση να εργάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Η συνεχής προσπάθεια για τη μέγιστη ικανοποίηση των ωφελούμενων και η διαρκής  επικοινωνία μαζί τους, για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στα τυχόν προβλήματά τους, αποτελεί πάγια πολιτική για το Σύλλογο.

Πιστεύοντας ότι όλα τα παραπάνω στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του, ο Σύλλογος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του, καθώς και στην βέλτιστη επιλογή των εξωτερικών συνεργατών του, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους.

Η πολιτική ποιότητας  αναπροσαρμόζεται,  όταν  απαιτείται,  για να  αντικατοπτρίζει τις  γενικότερες  εξελίξεις και  να  συμβάλλει  στην  διαρκή  βελτίωση της  ποιότητας των  παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας. Κοινοποιείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Συλλόγου και του Κέντρου Ημέρας και στην ιστοσελίδα του.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015- Προγραμματισμός και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων και προμηθειών

Διεύθυνση

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2721089978 Σύλλογος

2721301191 Κέντρο Ημέρας

6944169486 Πρόεδρος- Σαραβελάκης Κωνσταντίνος

Ωρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή

Σύλλογος 08:00-16:00

Κέντρο Ημέρας 11:00-19:00

Email

Email Συλλόγου:

autismmessinia@gmail.com

Email Κέντρου Ημέρας: 

autism.kalamata@gmail.com